Ny Idrettspark på Årnes?

(man, 24/06/2013 - 10:45)

 

Flytting av Årnes Stadion til Kjuushagen
 

Ved rullering av Kommuneplanen i 2008 ble det avsatt ett område på 67 daa i Kjuushagen til fremtidig Idrettsanlegg. I denne planprosessen så man for seg en samlokalisering av Skoler og Idrettsanlegg på dette området. I årene som har gått etter at Kommuneplanen ble vedtatt, har både politikere og administrasjon i Nes Kommune vært i kontakt med R & Å om dette. I denne perioden har det ikke vært noen formell henvendelse fra Nes Kommune til R & Å om dette.

 

I Mars 2013 var det ett stort oppslag i Raumnes, med Ordfører Oddmar Blekkerud.

I oppslaget gikk ordføreren ut og sa at kommunen ville bygge boliger på Årnes stadion. Han så for seg boligbygging på Årnes stadion og bygging av ett nytt idrettsanlegg på Kjuushagen.

Etter dette oppslaget i Raumnes, ble dette diskutert i hovedstyret i R & Å. Etter å ha tatt en diskusjon i hovedlaget og i undergruppene, ble vi enige i å ta kontakt med kommunen.

 

Vi ble invitert til et møte med administrasjonen i kommunen om dette, vi fikk der presentert kommunens helhetlige plan for flytting av Årnes Stadion til Kjuushagen. Hovedstyret vurderer at denne muligheten vil gagne alle i idrettslaget, samt at vi vil få samlet aktiviteten rundt et anlegg. Hovedstyret mener dette er så tungtveiende grunner at vi må gi oss selv tid til å se nærmere på denne muligheten.

 

Hovedstyret vedtok på dette grunnlaget å nedsette en prosjektgruppe for å se på mulighetene av en flytting av Årnes stadion til Kjuushagen. Prosjektgruppen består av Øystein Spigseth og Thomas Sann fra R & Å hovedstyre og Jan Tore Aarhus styreleder i R & Å håndball.

Hovedstyret presiserer også at planleggingsarbeidet med nytt klubbhus skal fortsette uavhengig av utredningen om flytting av stadion. Hovedstyret vurderer at det er meget viktig at vi har begge muligheter åpne, slik at vi vet om vi kan starte byggingen av et nytt klubbhus eller nytt anlegg i løpet av 2015.

 

Prosjektgruppen jobber nå med å utrede ett Idrettsanlegg som består av to kunstgressbaner (en med varme), en gressbane for friidrett/fotball med løpebane rundt, en tennisbane med fast dekke, samt en idrettshall som inneholder en håndballflate, en basisflate, garderobeanlegg og klubbhus.

Dette blir nå kostnadsberegnet og prosjektert av anleggskonsulenten i Akershus idrettskrets. Prosjektgruppen jobber også med å fremskaffe den fakta informasjonen formaskapet etterlyste i møte den 10.9, slik at formannskapet kan gjøre en ny vurdering av saken i slutten av november.

 

Etter dette formannskapsmøtet vil hovedstyret gjøre en realitetsvurdering av prosjektet. Hvis prosjektet skal realiseres vi det bli innkalt og gjennomført et ekstraordinært årsmøte som skal og må ta en endelig stilling til flytting.

 

Vennlig Hilsen
Prosjektgruppa.      
Kalender
m t o t f l s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Hva skjer?
17/04/2021 - 10:00
11/09/2021 - 08:00
Møterommet
Flere nyheter