Vedtekter kunstgressfond

(fre, 28/06/2013 - 12:50)

Kunstgressfondet

Vedtatt 20. november 2002
 

§ 1    Midlene, som er overført fra Nes Fotballklubb, skal kun kunne benyttes til bygging av kunstgrasbane på Årnes.
 

§ 2    Kapitalen skal plasseres på høyrentekonto eller i andre renteprodukter.
 

§ 3    Fondet skal ha egen konto i hovedlagets regnskap.
 

§ 4    Raumnes & Årnes ILs hovedstyre skal påse at fondets midler disponeres i samsvar med vedtektene.
 

§ 5    Idrettslagets leder og to av de øvrige styremedlemmene disponerer fondets midler i samsvar med fondsvedtektene.
 

§ 6    Kunstgrasfondets kapitalinntekter skal tillegges fondets kapital.
 

§ 7    Vedtektene i fondet kan endres etter vedtak av to ordinære årsmøter i Raumnes & Årnes Idrettslag og vedtak krever 2/3 flertall både blant de ordinære  og de livsvarige medlemmene. Midlene kan imidlertid ikke brukes til annet en bygging av fotballanlegg.  Denne paragraf kan ikke endres.      
Kalender
m t o t f l s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Hva skjer?
17/04/2021 - 10:00
11/09/2021 - 08:00
Møterommet
Flere nyheter