DRAGSJØEN RUNDT 2020 ?

(tor, 27/06/2013 - 12:18)

IKKE BESTEMT OM LØPET SKAL ARRANGERES I 2020.

Start og mål ved Årnes vannverk, Dragsjøvegen

Starttider : Gåklasse kl. 12.30,  Barneklassen kl. 13,00, Ungdomsløypa kl 13,15. Langløype kl 13,30

Barneløype , ca 800m uten tidtagning, 5 - 10 år. startkontigent kr 100,00
Ungdomsløype, ca 800m, med tidtagning. J/G 11/12år, 13/14 år, startkontigent kr. 120,00.
Langløype, ca 7,2 km, Gåklasse og vanlig konkurranseklasser fra 15 år. Startkontigent kr. 170,00
NB ! Deltagere 13 år og eldre, uten årslisens, påløper engangslisens kr 30,00.
Påmelding til løpet: se helt nederst i artiklen

BARNE/UNGDOMSLØYPEN:
Starter på parkeringsplassen til Årnes Vannverk, og løper nordover, tar til høyre  på Durbækkvegen, følger den til bakketopp, 90graders sving til høyre ved dammen , over plassen der Dragsjøhytta ble bygd 1930 til 1932 og nordover på fin sti til mål.

KONKURRANSELØYPE traseen :
Start er på Kjuussetervegen, utenfor Årnes vannverks søndre innkjøring og løpet går sydover på Kjuussetervegen ca 600m og ta inn til høyre inn på sti,  følger stien , som er merket med blå og hvite plastbånd, ca 2km. Flere klopper og broer i stien. Kommer ut på Kjuussetervegen, tar til høyre,  følger den ca 400m sydover , tar av den skarpt til venstre og inn på sti ned mot sydenden av Dragsjøen. Opp en bratt mote opp til der hoppbakken Dragsjøbakken engang stod,, så bratt utover ,  flere bruer og klopper, ut på Durbækkvegen,  tar til venstre og følger skogsbilvegen nordover, ca 2 km, ved bakketoppved dammen, ta til venstre ned bratt bakke til venstre og over der Dragsjøhytta stod fra 1928 til 1965, opp fin veg nordover til mål inn  Årnes vannverks eiendom.

Påmelding innen 328 august- 19,   til: rolf.barbakken@gmail.com,  eller Rolf Barbakken, 92056100/63900861.
Etteranmelding minst 30min før start løpsdagen mot gebyr på kr. 50,00.

Premiering til alle !

TURTRASEEN av Dragsjøen rundt !
Den starter til høyre ved plakattavle ved nedre parkeringsplass til Dragsjøhytta, er skiltet "Dragsjøen rundt" og følger sti, vest for Kjuussetervegen,  kommer inn på konkurranseløypas sti etter ca 700  , eller følge dagens konkurranse trase , (se ovenfor) Følger stien til du kommer ut på Kjuussetervegen, tar til høyre,  går ca 50-60 meter og tar til venstre, skilt med "Dragsjørunden, eller (se neste linje ) . Kommer etterhvert inn på konkurranseløypa igjen og følger den resten av veien. DVS at når du kommer ned til første bom kan du ta ned over dammen, over der Dragsjøhytta en gang stod og følger fin ryddet sti opp til Kjuusstervegen.
Det er også fint å gå Kjuussetervegen fra Dragsjøhytta til man kommer til de stiene som tar ned til sydenden av sjøen.

Dragsjøen rundtstien er avmerket på "Romerikskartet" fra 1998,  på to "turkart" over Nes, det ene med målestokk 1 : 40 000, og det andre med målestokk 1 : 50 000, fra 2007. 

Tidligere vinnere, lang løype: HER

       
Kalender
m t o t f l s
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Hva skjer?
Møterommet
Flere nyheter